m38-08

+ Size S :  Chiều dài váy 128 cm, ngực 84cm 

+ Size M :  Chiều dài váy 129 cm, ngực 88cm

+ Size L :  Chiều dài váy 130 cm, ngực 92cm