m38-11

+ Size S :  Chiều dài váy 123 cm, ngực 80cm

+ Size M :  Chiều dài váy 124 cm, ngực 84cm, 

+ Size L :  Chiều dài váy 125 cm, ngực 88cm,