m42-02

+ Size M :  Chiều dài váy 76 cm, ngực 76cm, vai 33, dài tay áo 7 cm,

+ Size L :  Chiều dài váy 77 cm, ngực 80cm, vai 34, dài tay áo 7,5 cm,

+ Size XL :  Chiều dài váy 78 cm, ngực 84cm, vai 35, dài tay áo 8 cm,