m42-10

+ Size S :  Chiều dài váy 125 cm, ngực 110cm 

+ Size M :  Chiều dài váy 130 cm, ngực 116cm

+ Size L :  Chiều dài váy 132 cm, ngực 120cm