m45-05

+ Size S :  Chiều dài váy 129 cm, ngực 86cm

+ Size M :  Chiều dài váy 130 cm, ngực 90cm, 

+ Size L :  Chiều dài váy 131 cm, ngực 94cm,