m45-06

+ Size S :  Chiều dài váy 123 cm, tương ứng 1m58

+ Size M :  Chiều dài váy 130 cm, tương ứng 1m65

+ Size L :  Chiều dài váy 132 cm, tương ứng 1m68