m52-03

+ Size S :  Chiều dài váy 120 cm, ngực 92cm

+ Size M :  Chiều dài váy 121 cm, ngực 96cm, 

+ Size L :  Chiều dài váy 122 cm, ngực 100cm,