m58-01

+ Size M :  Chiều dài váy 61 cm, ngực 84cm, eo 64ccm, dài áo 53cm

+ Size L :  Chiều dài váy 62 cm, ngực 88cm, eo 67 cm,  dài áo 54cm

+ Size XL :  Chiều dài váy 63 cm, ngực 92cm, eo 70 cm, dài áo 55cm