m58-01

+ Size M :  Chiều dài váy 56 cm, ngực 94cm, eo 68ccm, dài áo 66cm

+ Size L :  Chiều dài váy 57 cm, ngực 98cm, eo 72 cm,  dài áo 67cm

+ Size XL :  Chiều dài váy 58 cm, ngực 102cm, eo 76 cm, dài áo 68cm

嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
 

嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,
嘉奕译,2016新款秋装,短外套,风衣,两件套,