m58-04

+ Size S :  Chiều dài váy 118 cm, ngực 98cm

+ Size M :  Chiều dài váy 120 cm, ngực 102cm,