m62-02

+ Size M :  Chiều dài váy 101 cm, ngực co dãn, vai 37cm

+ Size L :  Chiều dài váy 102 cm, ngực co dãn  vai 38cm