m68-03

+ Size M :  Chiều dài váy 81 cm, ngực 92cm, eo 58cm, dài áo 57,5cm, vai 38

+ Size L :  Chiều dài váy 82 cm, ngực 96cm, eo 62 cm,  dài áo 58,5cm, vai 39

+ Size XL :  Chiều dài váy 83 cm, ngực 100cm, eo 66 cm, dài áo 59,5cm, vai 40