m68-04

+ Size M :  Chiều dài váy 54 cm, dài áo 47cm

+ Size L :  Chiều dài váy 55 cm,  dài áo48cm

+ Size XL :  Chiều dài váy 56 cm,  áo 49cm

翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,
翘e贝,2016新款夏装,连衣裙,时尚套装,衬衫,