m68-07

+ Size M :  Chiều dài quần 76 cm, ngực 90cm, eo 74ccm, vai 35, dài áo 46cm 

+ Size L :  Chiều dài quần 77 cm, ngực 94cm, eo 78 cm,  vai 36

dài áo 47cm 

+ Size XL :  Chiều dài quần 78 cm, ngực 98cm, eo 82 cm, vai 37,dài áo 47cm 

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙

芷墨服饰,2016新款夏装,套装,连衣裙