m68-08

+ Size M :  Chiều dài váy 110 cm, ngực 94cm, vai 36, dài tay áo 15 cm,

+ Size L :  Chiều dài váy 111 cm, ngực 98cm, vai 37, dài tay áo 16 cm,

+ Size XL :  Chiều dài váy 112 cm, ngực 102cm, vai 38, dài tay áo 17 cm,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,

YDH,2016新款夏装,两件套,连衣裙,