m68-09

+ Size M :  Chiều dài váy 100-108 cm, ngực 96cm,eo 90cm 

+ Size L :  Chiều dài váy 101-109 cm, ngực 100cm, eo 94cm 

+ Size XL :  Chiều dài váy 102-110 cm, ngực 104cm, eo 98cm