m68-13

+ Size m :  Chiều dài quần 72 cm, ngực 96cm, eo 60-70 ccm, dài áo 45 cm

+ Size L : Chiều dài quần 73 cm, ngực 100 cm, eo 64-74ccm, dài áo 46cm