m72-04

+ Size m :  Chiều dài quần 74 cm, ngực 92cm, eo 64ccm, dài áo 49cm, vai 39cm

+ Size L : Chiều dài quần 75 cm, ngực 96 cm, eo 68ccm, dài áo 50cm, vai 40cm