m72-05

+ Size m :  Chiều dài quần 72 cm, ngực 88cm, eo 62ccm, dài áo 50cm, vai 36cm

+ Size L : Chiều dài quần 73 cm, ngực 92 cm, eo 62ccm, dài áo 51cm, vai 37cm