m72-06

+ Size m :  Chiều dài quần 79 cm, ngực 96cm, eo 68 ccm, dài áo 47 cm, vai 36cm

+ Size L : Chiều dài quần 80 cm, ngực 100 cm, eo 72ccm, dài áo 48cm, vai 37cm

 1710_10.jpg 1710_11.jpg 1710_12.jpg 1710_13.jpg 1710_14.jpg 1710_15.jpg 1710_16.jpg 1710_17.jpg 1710_18.jpg 1710_19.jpg 1710_20.jpg 1710_21.jpg 1710_22.jpg 1710_23.jpg 1710_24.jpg 1710_25.jpg 1710_26.jpg 1710_27.jpg