m72-07

+ Size m :  Chiều dài 115 cm, ngực 92cm,dài tay áo 19.5 cm, vai 37cm

+ Size L : Chiều dài 116 cm, ngực 96 cm, dài tay áo 20.5cm, vai 38cm