m72-08

+ Size M :  Chiều dài váy 55.5 cm, ngực 90 cm, eo 66ccm, vai 36, dài áo 58.5 cm 

+ Size L :  Chiều dài váy 56 cm, ngực 93 cm, eo 70 cm,  vai 37

dài áo 59.5 cm